Tematyka

 • Główne składowe

  Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach 

  Katedra Handlu Zagranicznego / Department of International Trade

  person

  Kontakt / Contact

  pawilon U, pok. 313
  buidling U, room 313

  w godzinach konsultacji:
  during office hours for students:
  tel.: +48 12 293 5376

  w godzinach pracy sekretariatu (U315): 
  secretariat working hours (U315):
  tel.  +48 12 293 5381
  faks +48 12 293 5037

  e-mail: wachk@uek.krakow.pl

   

  www.krzysztof.wach.uek.krakow.pl

  • Office Hours for Students

  • Terminy konsultacji

   Tymczasowe zmiany terminów konsultacji:
    
   • wyjazd służbowy: 23 czerwca - 4 lipca
   • Urlop: 16 lipca - 18 września 2016
   • Terminy konsultacji we wrześniu zostaną podane najpóźniej w pierwszym dniu po powrocie z urlopu.