Topic outline

 • Prof. dr hab. Krzysztof Wach 

  Katedra Handlu Zagranicznego / Department of International Trade

  Krzysztof Wach

  Kontakt / Contact

  pawilon U, pok. 313
  building U, room 313

  w godzinach konsultacji:
  during office hours for students:
  tel.: +48 12 293 5376

  w godzinach pracy sekretariatu (U315): 
  secretariat working hours (U315):
  tel.  +48 12 293 5381
  faks +48 12 293 5037

  e-mail: wachk@uek.krakow.pl

   

  www.wach.uek.krakow.pl

 • Office hours for students | Konsultacje synchroniczne

 • Asynchronous consultations | Konsultacje asynchroniczne


 • Codes for courses via MS Teams / Kody do kursów na MS Teams

 • Informacje o zajęciach | Information about classes