Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (2017/2018)

infom.png Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych jest obowiązkowe, a fakt jego odbycia dokumentowany będzie odpowiednim wpisem do indeksu, dokonanym przez upoważnionego pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. e-Szkolenie dostępne jest w okresie od 16 października 2017-28 września 2018

Online Library Training for First Year Students of Full-Time Courses (2017/2018)

infom.png Library training is obligatory for the first year students of full-time courses and results in receiving library instruction class entry in the student’s credit book signed by one of the librarians. In academic year 2017/2018 library training online commences on 16th October 2017 and ends as of 28th September 2018.