Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych jest obowiązkowe, a fakt jego odbycia dokumentowany będzie odpowiednim wpisem do indeksu, dokonanym przez upoważnionego pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. e-Szkolenie dostępne jest w okresie od 17 października 2016 - 30 czerwca 2017.
Library training is obligatory for the first year students of full-time courses and results in receiving library instruction class entry in the student’s credit book signed by one of the librarians. In academic year 2016/2017 library training online commences on 17th October 2016 and ends as of 30th June 2017.