Help with Search courses

Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z zasobów bibliotecznych ułatwi studiowanie, a także dla pozostałych użytkowników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o usługach oferowanych przez Bibliotekę Główną UEK.

Online Library Training for First Year Students of Full-Time Courses (2018/2019)

Library training is obligatory for the first year students of full-time. In academic year 2018/2019 library training online commences on 5th November 2018 and ends as of 30th June 2019.