WF online. Teoria sportu i rekreacji (rok akad. 2022/2023), kurs przeznaczony dla studentów z długoterminowym zwolnieniem lekarskim

Kurs online przygotowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zespół ds. e-Learningu 

 • Uczestnicząc w zajęciach online pt. Sport Theory. Teoria sportu i rekreacji, będziesz mieć okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat anatomii i fizjologii człowieka, dietetyki oraz techniki i taktyki zarówno sportów indywidualnych, jak i zespołowych. W kursie znajdziesz nie tylko porcję informacji, ale także wiele praktycznych wskazówek związanych z ochroną zdrowia i dbaniem o kondycję fizyczną. W przyszłości materiały kursu będą dalej rozwijane. Uczestnicząc w kursie i rozwiązując quizy, "zaliczysz" zajęcia WF w wyjątkowych przypadkach uzgodnionych z Pracownikami Studium.
 • Aby zarejestrować się na zajęcia online, posłuż się kluczem dostępu, korzystając z następującego hasła: teoria_zima2022.

Zanim napiszesz, sprawdź, kto jest Twoim nauczycielem WF


PE online. Sport Theory (winter semester 2021/2022), course intended for students on a long-term medical leave

 • By participating in online class called Sport Theory (Sports and recreation theory), You will have the opportunity to expand your knowledge of human anatomy and physiology, nutrition, as well as techniques and tactics of both individual and team sports. In the course, you will find not only a portion of information, but also many practical tips related to healthy lifestyle and taking care of your physical condition. The course materials will be further developed in the future. By participating in the course and solving the quizzes, you will “pass” your PE course – in exceptional cases, as agreed with the PE Department staff.
 • In order to register for online classes, use your access key with the following password: teoria_zima2022.
 • This is an online course prepared by the Department of Physical Education & Sport and the e-Learning Team.

WF online. EVERY DAY WORKOUTS CHALLENGE (3. edycja, semestr zimowy)

Kurs online przygotowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zespół ds. e-Learningu jest drugą częścią zajęć z WF w semestrze zimowym 2021/2022 

 • Udział w kursach online z WF jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, mających zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/2022.
 • Każdy z Państwa powinien zapisać się tylko na jeden kurs spośród trzech dostępnych:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • Na wybrany kurs należy zapisać się  najpóźniej do 28 listopada br.  
 • Uczestnicząc w zajęciach online pt. WF online. Every Day Workouts Challenge, zyskasz okazję do codziennych krótkich ćwiczeń według dobrze opracowanego planu. W kursie znajdziesz nie tylko dokładne instrukcje do treningu, ale także wiele praktycznych wskazówek dotyczących prawidłowej techniki wykonywania ćwiczeń. Aktywnie uczestnicząc w kursie, "zaliczysz" zajęcia WF w okresie związanego z epidemią SARS-CoV-19 odwołania zajęć stacjonarnych.
 • Aby zarejestrować się na zajęcia online, posłuż się kluczem dostępu, korzystając z hasła skojarzonego z nazwą grupy dziekańskiej WF (według klasyfikacji USOS(jeśli nie pamiętasz nazwy swojej grupy, sprawdź ją w USOS). Bądź uważny(-na), wpisując jako klucz dostępu do kursu:   nazwa grupy dziekańskiej  .
 • Uwaga! Limit miejsc na te zajęcia wynosi: 650 osób.

Zanim napiszesz, sprawdź, kto jest Twoim nauczycielem WF


This online course is the second part of the Physical Education (PE) course in the winter semester 2021/2022.
 • Participation in online PE courses is compulsory for all students taking PE course in the winter semester 2021/2022.
 • Each Student should only enrol in one course out of the three available options:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • You must register for the selected course no later than   November 28, 2021  
 • By participating in online class called PE online. Every Day Workouts Challenge, you will have the opportunity to do daily short workout of physical exercises according to a well-developed plan. In the course you will find not only detailed instructions for training, but also many practical tips on the correct technique of exercising. By actively participating in the course, you will “pass” your PE course during the period when live (face-to-face) class are cancelled suspended due to the SARS-CoV-19 pandemic.
 • In order to register for online class, use the access key by typing in the password associated with the name of the PE dean’s group (according to the USOS classification) (if you do not remember the name of your group, please check it in the USOS). Please enter the   name of the dean's group   carefully as the access key to the course.
 • Please note! The limit of available slots (places) for this course is: 650.

The online course developed by the Department of Physical Education and Sports & the e-Learning Team.

WF online. MENTAL HEALTH WORKOUT (3. edycja, semestr zimowy)

Kurs online przygotowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zespół ds. e-Learningu jest drugą częścią zajęć z WF w semestrze zimowym 2021/2022 

 • Udział w kursach online z WF jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, mających zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/2022.
 • Każdy z Państwa powinien zapisać się tylko na jeden kurs spośród trzech dostępnych:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • Na wybrany kurs należy zapisać się  najpóźniej do 28 listopada br.  
 • Uczestnicząc w zajęciach online pt. WF online. Mental Health Workout zyskasz okazję do regularnej praktyki pilatesu, stretchingu oraz jogi. W kursie znajdziesz nie tylko dokładne instrukcje do treningu, ale także wiele praktycznych wskazówek dotyczących dbania o dobrą kondycję fizyczną. Aktywnie uczestnicząc w kursie, "zaliczysz" zajęcia WF w okresie związanego z epidemią SARS-CoV-19 odwołania zajęć stacjonarnych.
 • Aby zarejestrować się na zajęcia online, posłuż się kluczem dostępu, korzystając z hasła skojarzonego z nazwą grupy dziekańskiej WF (według klasyfikacji USOS(jeśli nie pamiętasz nazwy swojej grupy, sprawdź ją w USOS). Bądź uważny(-na), wpisując jako klucz dostępu do kursu:   nazwa grupy dziekańskiej  .
 • Uwaga! Limit miejsc na te zajęcia wynosi: 550 osób.

Zanim napiszesz, sprawdź, kto jest Twoim nauczycielem WF


This online course is the second part of the Physical Education (PE) course in the winter semester 2021/2022.
 • Participation in online PE courses is compulsory for all students taking PE course in the winter semester 2021/2022.
 • Each Student should only enrol in one course out of the three available options:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • You must register for the selected course no later than   November 28, 2021  
 • By participating in online class called PE online. Mental Health Workout, you will have the opportunity to practice Pilates, Stretching, and Yoga on a regular basis. In the course, you will find not only detailed training instructions, but also many practical tips for maintaining good physical condition. By actively participating in the course, you will “pass” your PE course during the period when live (face-to-face) class are cancelled suspended due to the SARS-CoV-19 pandemic.
 • In order to register for online class, use the access key by typing in the password associated with the name of the PE dean’s group (according to the USOS classification) (if you do not remember the name of your group, please check it in the USOS). Please enter the   name of the dean's group   carefully as the access key to the course.
 • Please note! The limit of available slots (places) for this course is: 550.

The online course developed by the Department of Physical Education and Sports & the e-Learning Team.

WF online. FULL BODY WORKOUT (3. edycja, semestr zimowy)

Kurs online przygotowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zespół ds. e-Learningu jest drugą częścią zajęć z WF w semestrze zimowym 2021/2022 

 • Udział w kursach online z WF jest obowiązkowy dla wszystkich studentów, mających zajęcia WF w semestrze zimowym 2021/2022.
 • Każdy z Państwa powinien zapisać się tylko na jeden kurs spośród trzech dostępnych:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • Na wybrany kurs należy zapisać się  najpóźniej do 28 listopada br.  
 • Uczestnicząc w zajęciach online pt. WF online. Full Body Workout zyskasz okazję do regularnych treningów wzmacniających na poszczególne partie ciała. W kursie znajdziesz nie tylko dokładne instrukcje do ćwiczeń, ale także wiele praktycznych wskazówek dotyczących dbania o dobrą kondycję fizyczną. Aktywnie uczestnicząc w kursie, "zaliczysz" zajęcia WF w okresie związanego z epidemią SARS-CoV-19 odwołania zajęć stacjonarnych.
 • Aby zarejestrować się na zajęcia online, posłuż się kluczem dostępu, korzystając z hasła skojarzonego z nazwą grupy dziekańskiej WF (według klasyfikacji USOS(jeśli nie pamiętasz nazwy swojej grupy, sprawdź ją w USOS). Bądź uważny(-na), wpisując jako klucz dostępu do kursu:   nazwa grupy dziekańskiej  .
 • Uwaga! Limit miejsc na te zajęcia wynosi: 650 osób.

Zanim napiszesz, sprawdź, kto jest Twoim nauczycielem WF


This online course is the second part of the Physical Education (PE) course in the winter semester 2021/2022.
 • Participation in online PE courses is compulsory for all students taking PE course in the winter semester 2021/2022.
 • Each Student should only enrol in one course out of the three available options:
  1. Every Day Workouts Challenge
  2. Mental Health Workout
  3. Full Body Workout
 • You must register for the selected course no later than   November 28, 2021  
 • By participating in online class called PE online. Full Body Workout, you will have the opportunity to do regular strengthening workouts for specific parts of the body. In the course, you will find not only detailed instructions on how to exercise, but also many practical tips for staying in good physical shape. By actively participating in the course, you will “pass” your PE course during the period when live (face-to-face) class are cancelled suspended due to the SARS-CoV-19 pandemic.
 • In order to register for online class, use the access key by typing in the password associated with the name of the PE dean’s group (according to the USOS classification) (if you do not remember the name of your group, please check it in the USOS). Please enter the   name of the dean's group   carefully as the access key to the course.
 • Please note! The limit of available slots (places) for this course is: 650.

The online course developed by the Department of Physical Education and Sports & the e-Learning Team.

WF online. Teoria sportu i rekreacji (semestr letni 2021/2022), kurs przeznaczony dla studentów z długoterminowym zwolnieniem lekarskim

Kurs online przygotowany przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zespół ds. e-Learningu 

 • Uczestnicząc w zajęciach online pt. Sport Theory. Teoria sportu i rekreacji, będziesz mieć okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat anatomii i fizjologii człowieka, dietetyki oraz techniki i taktyki zarówno sportów indywidualnych, jak i zespołowych. W kursie znajdziesz nie tylko porcję informacji, ale także wiele praktycznych wskazówek związanych z ochroną zdrowia i dbaniem o kondycję fizyczną. W przyszłości materiały kursu będą dalej rozwijane. Uczestnicząc w kursie i rozwiązując quizy, "zaliczysz" zajęcia WF w wyjątkowych przypadkach uzgodnionych z Pracownikami Studium.
 • Aby zarejestrować się na zajęcia online, posłuż się kluczem dostępu, korzystając z następującego hasła: theory.

Zanim napiszesz, sprawdź, kto jest Twoim nauczycielem WF


PE online. Sport Theory (winter semester 2021/2022), course intended for students on a long-term medical leave

 • By participating in online class called Sport Theory (Sports and recreation theory), You will have the opportunity to expand your knowledge of human anatomy and physiology, nutrition, as well as techniques and tactics of both individual and team sports. In the course, you will find not only a portion of information, but also many practical tips related to healthy lifestyle and taking care of your physical condition. The course materials will be further developed in the future. By participating in the course and solving the quizzes, you will “pass” your PE course – in exceptional cases, as agreed with the PE Department staff.
 • In order to register for online classes, use your access key with the following password: theory.
 • This is an online course prepared by the Department of Physical Education & Sport and the e-Learning Team.