Projektowanie i prowadzenie e-zajęć. Szkolenie certyfikacyjne (2. edycja)

Druga edycja szkolenia certyfikacyjnego dla nauczycieli akademickich UEK ubiegających się o prawo do prowadzenia e-zajęć wg zasad obowiązujących na uniwersytecie (por. Uchwała Senatu UEK z dnia 25 maja 2009). Szkolenie w całości poświęcone zasadom, dobrym praktykom oraz technikaliom projektowania akademickich kursów online w środowisku Moodle. Z uwzględnieniem także kilku ważnych zagadnień związanych z ich prowadzeniem.

Szkolenie przeznaczone dla osób ze średniozaawansowanym poziomem obsługi platformy Moodle oraz podstawową znajomością problematyki kształcenia akademickiego online, specyfiki pracy zdalnej oraz rozumienia UEKowego modelu e-zajęć.

Projektowanie i prowadzenie e-zajęć. Szkolenie certyfikacyjne

Pierwsza edycja szkolenia certyfikacyjnego dla nauczycieli akademickich UEK ubiegających się o prawo do prowadzenia e-zajęć wg zasad obowiązujących na uniwersytecie (por. Uchwała Senatu UEK z dnia 25 maja 2009). Szkolenie w całości poświęcone zasadom, dobrym praktykom oraz technikaliom projektowania akademickich kursów online w środowisku Moodle. Z uwzględnieniem także kilku ważnych zagadnień związanych z ich prowadzeniem.

Szkolenie przeznaczone dla osób ze średniozaawansowanym poziomem obsługi platformy Moodle oraz podstawową znajomością problematyki kształcenia akademickiego online, specyfiki pracy zdalnej oraz rozumienia UEKowego modelu e-zajęć.