Szkolenie BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznychUEK (2015/2016)

Kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEK jest obowiązkowym szkoleniem okresowym. Zawiera materiały z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończy spotkanie, w trakcie którego odbędzie się egzamin końcowy. Terminy spotkań kończących szkolenie są następujące (jeden termin do wyboru):

Szczegółowych informacji udziela :

Zespół ds. BHP i Ppoż. ( tel. 5603, 5639),
Centrum E – Learningu ( tel. 7515) - tylko kwestie logowania;
Dział Spraw Pracowniczych ( tel. 5556 ).

CAFÉ MOODLE. Strefa Wykładowców UEK

Obszar wspólnych, wirtualnych spotkań nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie można bez przeszkód i z przyjemnością wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem technologii e-learning w codziennej pracy dydaktycznej, a także znaleźć pomoc dotyczącą projektowania e-kursów w systemie Moodle i prowadzenia zajęć przez Internet.

Tutaj również pracownicy Centrum e-Learningu UE będą zamieszczali ogłoszeni dotyczące inicjatyw Centrum oraz aktualne informacje ze świata e-learningu.

Instruktażownia. Pomoc w obsłudze Moodle'a

Serwis zawierający kolekcję instruktaży i prezentacji multimedialnych w języku polskim oraz angielskim, przedstawiających podstawowe funkcjonalności oraz ich zastosowania platformy Moodle. Przygotowane z myślą o nauczycielach projektujących i prowadzących kursy w środowisku Moodle.

e-Wizytówka. Instrukcja obsługi

Krótkie e-szkolenie (o charakterze instruktażu on-line) dla nauczycieli akademickich dotyczące zakładania, uzupełniania i aktywowania e-wizytówek.

e-Konsultacje. Instrukcja obsługi

Krótkie e-szkolenie (o charakterze instruktażu on-line) dla nauczycieli akademickich dotyczące planowania i prowadzenia e-konsultacji.

e-Learning na UEK. Instrukcja obsługi

Opis założeń i zasad funkcjonowania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyjaśnienie podjętych przez Władze Uczelni decyzji. Wskazówki i instrukcje dla nauczycieli akademickich zainteresowanych prowadzeniem zajęć przez Internet. Miejsce wymiany pierwszych doświadczeń.