CAFÉ MOODLE. Pokój Wykładowców UEK

Obszar wspólnych, wirtualnych spotkań nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie można bez przeszkód i z przyjemnością wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem technologii e-learning w codziennej pracy dydaktycznej, a także znaleźć pomoc dotyczącą projektowania e-kursów w systemie Moodle i prowadzenia zajęć przez Internet.

Tutaj również pracownicy Centrum e-Learningu UE będą zamieszczali ogłoszeni dotyczące inicjatyw Centrum oraz aktualne informacje ze świata e-learningu.

e-Wizytówka. Instrukcja obsługi

Krótkie e-szkolenie (o charakterze instruktażu on-line) dla nauczycieli akademickich dotyczące zakładania, uzupełniania i aktywowania e-wizytówek.

e-Learning na UEK. Instrukcja obsługi

Opis założeń i zasad funkcjonowania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyjaśnienie podjętych przez Władze Uczelni decyzji. Wskazówki i instrukcje dla nauczycieli akademickich zainteresowanych prowadzeniem zajęć przez Internet. Miejsce wymiany pierwszych doświadczeń.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych UEK (2018/2019)

Kurs BHP dla pracowników administracyjnych UEK jest obowiązkowym szkoleniem okresowym. Zawiera materiały z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończy spotkanie, w trakcie którego odbędzie się egzamin końcowy. 

Terminy spotkań kończących szkolenie są następujące (jeden termin do wyboru):

27 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

28 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

29 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

3 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3

4 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3

5 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3