Help with Search courses

CAFÉ MOODLE. Strefa Wykładowców UEK

Obszar wspólnych, wirtualnych spotkań nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie można bez przeszkód i z przyjemnością wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem technologii e-learning w codziennej pracy dydaktycznej, a także znaleźć pomoc dotyczącą projektowania e-kursów w systemie Moodle i prowadzenia zajęć przez Internet.

Tutaj również pracownicy Centrum e-Learningu UE będą zamieszczali ogłoszeni dotyczące inicjatyw Centrum oraz aktualne informacje ze świata e-learningu.

e-Learning na UEK. Instrukcja obsługi

Opis założeń i zasad funkcjonowania e-learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyjaśnienie podjętych przez Władze Uczelni decyzji. Wskazówki i instrukcje dla nauczycieli akademickich zainteresowanych prowadzeniem zajęć przez Internet. Miejsce wymiany pierwszych doświadczeń.

e-Wizytówka. Instrukcja obsługi

Krótkie e-szkolenie (o charakterze instruktażu on-line) dla nauczycieli akademickich dotyczące zakładania, uzupełniania i aktywowania e-wizytówek.

e-Konsultacje. Instrukcja obsługi

Krótkie e-szkolenie (o charakterze instruktażu on-line) dla nauczycieli akademickich dotyczące planowania i prowadzenia e-konsultacji.

Szkolenie BHP dla kierowników jednostek organizacyjnych UEK (2018/2019)

Kurs BHP dla kierowników jednostek organizacyjnych UEK jest obowiązkowym szkoleniem okresowym. Zawiera materiały z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończy spotkanie, w trakcie którego odbędzie się egzamin końcowy. 
Terminy spotkań kończących szkolenie są następujące (jeden termin do wyboru):

Termin zakres godzinowy miejsce
29.11.2018 czwartek 11.3013.00 Biblioteka sala 440
30.11.2018 piątek 14.50—16.25 Biblioteka sala 440
04.12.2018 wtorek  09.4511.15 Pawilon B sala 151
05.12.2018 środa 13.15—14.45 Pawilon S sala 2
06.12.2018 czwartek 11.3013.00 Pawilon F sala 107
11.12.2018 wtorek 09.4511.15 Pawilon C sala A
12.12.2018 środa 11.3013.00 Pawilon C sala 152

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjnych UEK (2018/2019)

Kurs BHP dla pracowników administracyjnych UEK jest obowiązkowym szkoleniem okresowym. Zawiera materiały z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończy spotkanie, w trakcie którego odbędzie się egzamin końcowy. 

Terminy spotkań kończących szkolenie są następujące (jeden termin do wyboru):

27 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

28 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

29 marca, godz. 9.45 -11.15, Pawilon C, Nowa Aula

3 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3

4 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3

5 kwietnia, godz. 9.45 -11.15, Pawilon S, sala 3

Szkolenie BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEK (2015/2016)

Kurs BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UEK jest obowiązkowym szkoleniem okresowym. Zawiera materiały z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.

Szkolenie zakończy spotkanie, w trakcie którego odbędzie się egzamin końcowy. Terminy spotkań kończących szkolenie są następujące (jeden termin do wyboru):

Szczegółowych informacji udziela :

Zespół ds. BHP i Ppoż. ( tel. 5603, 5639),
Centrum E – Learningu ( tel. 7515) - tylko kwestie logowania;
Dział Spraw Pracowniczych ( tel. 5556 ).