Jednostki samorządu terytorialnego w praktyce

  Sylabus

dr hab. Paweł Bielawski

Mikroekonomia

  Sylabus

  E-kurs

dr Dorota Kuder

mgr Paweł Milka

dr Paweł Zamora

Matematyka w ekonomii

  Sylabus

dr Piotr Fijałkowski

Podstawy ksiąg rachunkowych

  Sylabus

dr hab. Paweł Bielawski

Podstawy prawa

  Sylabus

dr Piotr Kukuryk

dr Ewa Plebanek

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

  Sylabus

mgr Maciej Gnela

Prowadzenie uproszczonych form ewidencji działalności gospodarcze

  Sylabus

dr hab. Paweł Bielawski

Statystyka

  Sylabus

dr hab. Michał Major

Przedmiot do wyboru I: Technologia informacyjna

  Sylabus

mgr Krzysztof Trojan

Przedmiot do wyboru I : Technologia informacyjna w bankowości

  Sylabus

mgr Krzysztof Trojan

Przedmiot do wyboru II: Marketing usług bankowych

  Sylabus

dr hab. Maria Płonka

dr Jolanta Stanienda

Przedmiot do wyboru II: Marketing usług finansowych

  Sylabus

dr hab. Maria Płonka

dr Jolanta Stanienda

Moduł 1 - moduł językowy do wyboru: Język angielski

  Sylabus

mgr Marta Ciemińska

mgr Magdalena Kadłub

mgr Jadwiga Laskowska

mgr Natalia Szopińska

Moduł 2 - moduł ogólny do wyboru: Restrukturyzacja przedsiębiorstw

  Sylabus

dr Marcin Surówka

Moduł 3 - moduł humanistyczny do wyboru: Psychologia

  Sylabus

dr Lech Górniak

loga Fundusze Europejskie

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „ Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”. Dofinansowanie projektu z UE: 2 190 305,76 zł.

Last modified: Monday, 1 April 2019, 8:36 AM