Obszar wolontariuszy - zgłoszenia udziału w akcjach i zadaniach.

Drodzy  Studenci, Drodzy Pracownicy UEK,

bardzo serdecznie dziękujmy Wam, za chęć niesienia pomocy. Będziemy stale potrzebowali Waszego wsparcia, w sposób usystematyzowany i skoordynowany. Baza wolontariuszy to pierwszy krok w tym kierunku (oficjalny formularz zgłoszeniowy tutaj: https://forms.gle/J6mPYtztPHEEcdS59). Na bieżąco już z niej korzystamy.

Ale aby usprawnić częściowo działania, tu na miejscu na UEK założyliśmy Strefę wolontariuszy, gdzie można zgłosić się na konkretny termin, w konkretne miejsce i pomóc przy konkretnym działaniu.

Wejście do obszaru po zalogowaniu się na e-Platformę UEK.


KRASP. Głosowania online

Obszar roboczy Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP: glosowanie-krasp.uek.krakow.pl

 • Obszar dostępny w wyznaczonym terminie posiedzenia Komisji.
 • Strona ma dostęp ograniczony wyłącznie dla uprawnionych osób.
 • Osoby biorące udział w posiedzeniach Komisji drogą elektroniczną i oddający głosy w wybranych sprawach, proszeni są przed rozpoczęciem głosowań o sprawdzenie poprawności logowania:
  • Wybierając przycisk Zaloguj się (znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu), aby przejść do strony logowania.
  • A następnie logując się w oknie Logowania dla wykładowców danymi udostępnionymi w systemowej wiadomości e-mail e-Platformy.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt z Zespołem ds. e-Learningu na numer 693 912 427 (w godz. 8:00–16:00).

Senat UEK. Głosowania online

Obszar roboczy Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: senat.uek.krakow.pl

 • Obszar dostępny w wyznaczonych terminach posiedzeń Senatu.
 • Strona ma dostęp ograniczony wyłącznie dla uprawnionych osób.
 • Osoby biorące udział w posiedzeniach Senatu drogą elektroniczną i oddający głosy w wybranych sprawach, proszeni są przed rozpoczęciem głosowań o sprawdzenie poprawności logowania:
  • Wybierając przycisk Zaloguj się (znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu), aby przejść do strony logowania.
  • A następnie logując się w oknie Logowania dla wykładowców tymi samymi danymi, co w przypadku służbowej poczty elektronicznej (używając krótkiej, nazwy użytkownika poczty, np. wiewiora).
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt z Zespołem ds. e-Learningu na numer 693 912 427 lub 505 850 950 (w godz. 8:00–22:00).