Tematyka

  • Główne składowe

    Pierwsza Pomoc Medyczna

  • Scenki pozorowane z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

  • Relacja z planu zdjęciowego