Tematyka

 • Główne składowe

  mgr inż. Mateusz Kowalski

  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

  person

  Kontakt

  gabinet: ul. Sienkiewicza 4, pok. 23

  telefon: +48 12 293 78 55

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 78 00

  e-mail: kowalskm@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne

   • Studia niestacjonarne

   • Ogłoszenia