Tematyka

 • Główne składowe

  mgr inż. Mateusz Kowalski

  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

  person

  Kontakt

  gabinet: ul. Sienkiewicza 4, pok. 21

  telefon: +48 12 293 78 23

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 78 00

  e-mail: kowalskm@uek.krakow.pl

  • Studia stacjonarne

  • Studia niestacjonarne