Ubezpieczenia społeczne (Ćwiczenia 2020/2021) - zaoczni, I st.

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Ubezpieczenia społeczne - ćwiczenia". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grupy: GAADN1-2411.

Ubezpieczenia społeczne (Wykład 2020/2021) - zaoczni, I st.

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Ubezpieczenia społeczne - wykład". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grupy: GAADN1-2411.

Inżynieria systemów i analiza systemowa - ISAS-ZAO 2020/2021

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Inżynieria systemów i analizy systemowej". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: ZZLON1-2411, ZZLON1-2412, ZZLON1-2413.

Ubezpieczenia społeczne 2020/2021, Administracja, Wykład, zaoczni

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Ubezpieczenia społeczne" - wykład. Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: GADN2-2411KA, GADN2-2412KA

Ubezpieczenia społeczne 2020/2021, Administracja, Ćwiczenia

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Ubezpieczenia społeczne"- ćwiczenia. Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: WGADS1-2411,  WGADS1-2412.

Zarządzanie projektami 2020/2021 - Konwersatorium

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Zarządzanie projektami" - konwersatorium. Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: GAGAS1-3611, GAGAS1-3612, GAGAS1-3613.

Rynek papierów wartościowych 2020/2021, Administracja, Wykład

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Rynek papierów wartościowych". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grupy: WGADS22411FZ.

Ubezpieczenia społeczne 2020/2021, Administracja, Wykład

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Ubezpieczenia społeczne". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup:  WGADS1-2411, WGADS1-2412.

Inżynieria systemów i analizy systemowej 2020/2021, Logistyka międzynarodowa II rok

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Inżynieria systemów i analizy systemowej". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: ZZLOS1-2411, ZZLOS1-2412.


Pomoc publiczna

Pomoc publiczna, Administracja, 2020/2021


Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Pomoc publiczna". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: GAADN2-2311KA, GAADN2-2312KA


Finansowanie zamówień publicznych

Finansowanie zamówień publicznych, Administracja, 2020/2021

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Finansowanie zamówień publicznych". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grupy: GAADS2-2311FZ


Inżynieria systemów i analizy systemowej, Logistyka Międzynarodowa 2019/2020

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Inżynieria systemów i analizy systemowej". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: WELON1-2411, WELOS1-2411, WELON1-2412, WELOS1-2412, WELON1-2413, WELON1-2414, WELON1-2415.