Help with Search courses

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna, Administracja, 2020/2021


Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Pomoc publiczna". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: GAADN2-2311KA, GAADN2-2312KA


Finansowanie zamówień publicznych

Finansowanie zamówień publicznych, Administracja, 2020/2021

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Finansowanie zamówień publicznych". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grupy: GAADS2-2311FZ


Inżynieria systemów i analizy systemowej, Logistyka Międzynarodowa 2019/2020

Kurs zawiera informacje i materiały do zajęć z przedmiotu: "Inżynieria systemów i analizy systemowej". Kurs ten stanowi zajęcia zdalne i przeznaczony jest dla studentów z grup: WELON1-2411, WELOS1-2411, WELON1-2412, WELOS1-2412, WELON1-2413, WELON1-2414, WELON1-2415.