Help with Search courses

Ochrona Zabytków Studia Niestacjonarne

Kurs ten jest przeznaczony dla studentów specjalności Nieruchomości i Inwestycje (studia niestacjonarne). Dotyczy on przedmiotu Ochrona Zabytków (9h).

Teacher: Tomal Mateusz

Ochrona Zabytków Studia Stacjonarne

Kurs ten jest przeznaczony dla studentów specjalności Nieruchomości i Inwestycje (studia stacjonarne). Dotyczy on przedmiotu Ochrona Zabytków (15h).

Teacher: Tomal Mateusz