Ogłoszenia

Ogłoszenia służą prowadzącemu zajęcia do wysyłania ważnych komunikatów do studentów. Ich kopie są automatycznie rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich zapisanych na kurs. Studenci nie mogą komentować powiadomień prowadzącego, mogą jednak zadać mu pytanie w inny sposób – publikując je w forum dla studentów, pocztą elektroniczną lub wiadomością prywatną.
(No announcements have been posted yet.)