Topic outline

 • General

  dr Bernard Bińczycki

  Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
  Instytut Zarządzania
  Katedra Procesu Zarządzania

  Kontakt

  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

  pokój 107A w budynku biblioteki

  kontakt telefoniczny: w sekcji Konsultacje poniżej

  e-mail: Bernard.Binczycki@uek.krakow.pl 

  Moja strona www: Bernard.uek.krakow.pl

  ORCID ID: 0000-0003-2214-362X
  Zainteresowania naukowe: 
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie turystyką
  • Doskonalenie obsługi klienta
  • Ergonomia i bhp
  • Zarządzanie publiczne

  Aktywność: 
  • tutor studentów Instytutu Zarządzania
  • promotor prac dyplomowych na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja oraz Marketing i Komunikacja rynkowa
  • pełnomocnik Katedry do spraw studentów niepełnosprawnych
  • przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
  • wiceprzewodniczący Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Krakowie 
  • członek Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności (PAU)
  • wiceprezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg)
  • międzynarodowy obserwator OBWE wyborów w Bośni i Hercegowinie (1997)
  • laureat projektu PITWIN – Portalu Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce

  Zainteresowania pozanaukowe: 
  • Tatry Zachodnie, pływanie, muzyka organowa i motocykl


   • Konsultacje i seminaria

   • Dodatkowe konsultacje i seminaria

   • Seminarium

   • Tutoriale w ramach projektu ministerialnego "Mistrzowie Dydaktyki"

   • Sesja egzaminacyjna (wszystkie grupy i przedmioty)