Tematyka

 • Główne składowe

  mgr Monika Turek-Radwan

  Katedra Rachunkowości Finansowej

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon F, pok. 508

  telefon: +48 12 293 74 16
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 41

  e-mail: turekm@uek.krakow.pl

  • Studia stacjonarne

  • Studia niestacjonarne

  • Ogłoszenia

   W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy

   Uprzejmie informuję studentów SUM, że można podchodzić zaliczyć praktykę zawodową również w tygodniu na moich konsultacjach.

   Uwaga! Informacja dla studentów SUM zaliczających praktykę zawodową

   Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki zawodowej, proszeni są o przychodzenie w wyznaczonych do tego terminach wraz z kompletem dokumentów:

   - zaliczenie praktyki (załącznik nr 2, umowa w trzech egzemplarzach, raport z wykonywanej praktyki, ubezpieczenie, wypełniony indeks na str 82);

   - zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki ( załącznik nr 3, zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopia umowy o pracę, wypełniony indeks na str 82).