Topic outline

 • dr Monika Turek-Radwan

  Katedra Rachunkowości Finansowej

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon F, pok. 508

  telefon: +48 12 293 74 16
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 41

  e-mail: turekm@uek.krakow.pl

 • Terminy konsultacji

 • Dodatkowe informacje

 • Ogłoszenia dla praktyk zawodowych dla studentów stacjonarnych

 • Akredytacja ACCA - FiR, Audyt Finansowy

  Studentów zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji ACCA podczas studiów magisterskich (FiR  studia stacjonarne oraz Audyt Finansowy - studia stacjonarne i niestacjonarne) prosimy o zapisanie się na kurs  https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=3540 ( hasło: ACCA/UEK*2024). 
 • Topic 6