Topic outline

 • General

  mgr Anna Mazurczak-Mąka

  Katedra Rachunkowości Finansowej

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon F, pok. 508

  telefon: +48 12 293 74 16

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 41

  e-mail: anna.mazurczak@uek.krakow.pl

   • Kontakt w czasie rzeczywistym

   • Dodatkowe informacje

   • Kody do zajęć MS Teams

    • Praktyka zawodowa

     Wytyczne dot. zaliczenia praktyki zawodowej w roku akademickim 2022/2023
     1) Poniższe zasady dotyczą studentów studiów niestacjonarnych na kierunkach: Audyt finansowy oraz Finanse i rachunkowość (pod warunkiem, że promotorem pracy dyplomowej jest pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej)
     2) Procedura odbywania praktyki zawodowej została zamieszczona pod linkiem: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=2110 
     3) Składanie dokumentów w roku akademickim 2022/2023:
     Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki zawodowej, proszeni są o składanie dokumentów osobiście w trakcie konsultacji na Uczelni. Celem wcześniejszego potwierdzenia, że dokumenty są w porządku proszę o przesyłanie drogą mailową wyraźnego skanu kompletu dokumentów.
     Uprzejmie informuję, że zasady zaliczania praktyk zmieniły się i obecnie zastosowanie ma Zarządzenie Rektora R.0211.16.2022 z dnia 23 marca 2022 roku


     • This topic

      Akredytacja ACCA na studiach magisterskich

      Studentów zainteresowanych zdobywaniem kwalifikacji ACCA podczas studiów magisterskich (FiR  studia stacjonarne oraz Audyt Finansowy - studia stacjonarne i niestacjonarne) prosimy o zapisanie się na kurs  https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/course/view.php?id=3540 ( hasło: ACCA/UEK*2023). 

      Studentów V semestru kierunku Audyt Finansowy zainteresowanych przystąpieniem do programu ACCELERATE proszę o wiadomość e-mail 


      • Studia podyplomowe "Rachunkowość finansowa UEK - ACCA"

       Absolwentów studiów wyższych serdecznie zapraszamy na VII edycję studiów podyplomowych z akredytacją ACCA!

       Szczegóły dostępne na stronie internetowej: https://acca.uek.krakow.pl