Topic outline

 • General

  dr Justyna Mokrzycka

  Katedra Matematyki | Department of Mathematics


  Kontakt | Contact

  ul. Rakowicka 27

  gabinet: pawilon F, pokój 308 | office: building F, room 308

  telefon do sekretariatu |  | department office phone: +48 12 293 52 70

  e-mail: justyna.mokrzycka@uek.krakow.pl

 • Terminy konsultacji/ office hours

 • Dodatkowe informacje/ Extra information

 • Ogłoszenia / News