Tematyka

 • Główne składowe

  dr Agnieszka Lipieta

  Katedra Matematyki

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon F, pok. 004

  telefon: +48 12 293 74 42
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 62

  e-mail: alipieta@uek.krakow.pl

  • Studia stacjonarne

  • Studia niestacjonarne

  • Ogłoszenia