Topic outline

 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

  Katedra Gospodarki Przestrzennej,

  Kierowink Katedry

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon F, pok. 407

  telefon: +48 293 5324

  telefon komórkowy: 880 522 323
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 50 44

  e-mail: noworola@uek.krakow.pl

 • Terminy konsultacji

 • Dodatkowe informacje

 • Kontakt w 'czasie rzeczywistym'


 • Ogłoszenia

  Kurs: Podstawy gospodarki przestrzennej - studia stacjonarne, wykład, kod zespołu: mblmse2

  Kurs: Podstawy gospodarki przestrzennej - studia niestacjonarne, wykład, kod zespołu: 1d1fczp


  Kurs: Rewitalizacja zespołów zdegradowanych, wykład, kod zespołu: 51qr5ro

  Kurs: Teoria gospodarki przestrzennej, wykład, kod zespołu: vupmc82