Tematyka

 • Główne składowe

  dr inż. Elżbieta Bielak

  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego

  person

  Kontakt

  gabinet: ul. Sienkiewicza 4, pok. 20

  telefon: +48 12 293 78 32

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 78 68

  e-mail: elzbieta.bielak@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne

   • Studia niestacjonarne