Topic outline

 • General

  dr inż. arch. kraj. Laura Kochel (Klimczak)

  Katedra Gospodarki Przestrzennej

  Kontakt

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

  gabinet: Budynek "F", pokój 404, IV piętro
  telefon: +48 12 293 55 33 (w trakcie trwania konsultacji)
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 74 20
  fax: +48 12 293 50 44

  e-mail: klimczakl@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne

   • Studia niestacjonarne

   • Ogłoszenia