Topic outline

 • General

   

  dr Michał Głuszak

  Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

  Department of Real Estate and Investment Economics

   

  Kontakt / Contact

  pawilon B, pok. 455 / building B room 455

  telefon: +48 12 293 7482 / office phone: +48 12 293 7482

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 5593 / department sekretariat phone: +48 12 293 5593

  e-mail: gluszakm@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne / Office hours for students

    Dyżury we wrześniu 2015 / Office hours in September 2015

    Dodawane sukcesywnie / Updated weekly

    Piątek/Friday(18.09) 10:00-12:00

    Sobota/Saturday(19.09) 12:30-14:00

    Sobota/Saturday(26.09) 12:30-14:00

    Wtorek/Tuesday(29.09) 10:00-12:00

   • Studia niestacjonarne / Office hours for part-time students

    Będą ogłoszone wkrótce / To be announced soon

   • Ogłoszenia

   DO GÓRY