Tematyka

 • Główne składowe

   

  dr Michał Głuszak

  Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
  Department of Real Estate and Investment Economics

   

  Kontakt / Contact

  pawilon B, pok. 455 / building B room 455

  telefon: +48 12 293 7482 / office phone: +48 12 293 7482

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 5593 / department sekretariat phone: +48 12 293 5593

  e-mail: gluszakm@uek.krakow.pl

  • Studia stacjonarne / Office hours for students

  • Ogłoszenia