Topic outline

 • General

   

  dr Michał Głuszak

  Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

  Department of Real Estate and Investment Economics

   

  Kontakt / Contact

  pawilon B, pok. 455 / building B room 455

  telefon: +48 12 293 7482 / office phone: +48 12 293 7482

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 5593 / department sekretariat phone: +48 12 293 5593

  e-mail: gluszakm@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne / Office hours for students

    Dyżury w sesji letniej 2014/2015 / Office hours in exam session 2014/2015

    Dodawane sukcesywnie / Updated weekly

    Czw. (25.06) 10:00-12:00

   • Studia niestacjonarne

    Sb (27.06)

    Po egzaminie z "Gospodarki mieszkaniowej w UE"

   • Ogłoszenia

   DO GÓRY