Topic outline

 • Dr Iryna Sarga

  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UEK

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon sportowy , pokój 4

  Dyżur zdalny:

  poniedziałek 12.00- 13.30

  Dyżur stacjonarny:

  środa 10.00-11.30

  www.swfis.uek.krakow.pl  

  e-mail: sargai@uek.krakow.pl

 •  

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Ogłoszenia