Topic outline

 • General

  dr Małgorzata Marchewka

  Katedra Procesu Zarządzania

  -

  Kontakt

  ul. Rakowicka 27

  pokój (room) 107 w Budynku Biblioteki (Library Building)

  tel. 12 293 74 74 (w czasie konsultacji; during office hours)
  telefon do sekretariatu Katedry: 12 293 56 16

  e-mail: marchewm@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne

   • Studia niestacjonarne

   • Ogłoszenia