Tematyka

 • Główne składowe

  dr hab. Jacek Kopeć

  Katedra Zarządzania Zasobami Pracy

  person

  Kontakt

  ul. Rakowicka 27

  gabinet: pawilon E, pokój 280

  telefon: +48 12 293 55 73

  fax: +48 12 293 50 55

  e-mail: kopecj@uek.krakow.pl

   • Studia stacjonarne

   • Studia niestacjonarne