Pomoc dla "Search courses"

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku (2018/2019)

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych jest obowiązkowe, e-Szkolenie dostępne jest w okresie 5 listopada 2018 do 30 czerwca 2019.
                Należy pamiętać o podaniu numeru indeksu i grupy

Online Library Training for First Year Students of Full-Time Courses (2018/2019)

Library training is obligatory for the first year students of full-time. In academic year 2018/2019 library training online commences on 5th November 2018 and ends as of 30th June 2019.