Szkolenie biblioteczne dla I roku

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego przygotowany dla studentów pierwszego roku. znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z zasobów bibliotecznych ułatwi studiowanie oraz umożliwi poszerzenie wiedzy o usługach oferowanych przez Bibliotekę Główną UEK.

Online Library Training

Library training was developed for first year students, and knowledge of basic principles and services from library resources makes studying easier, as well as for users using services to expand knowledge about services offered by the KUE Main Library.