Szkolenie biblioteczne

Elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego został przygotowany dla studentów pierwszego roku, którym znajomość zasad funkcjonowania i korzystania z zasobów bibliotecznych ułatwi studiowanie, a także dla pozostałych użytkowników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o usługach oferowanych przez Bibliotekę Główną UEK.

Online Library Training

Library training was developed for first year students, and knowledge of basic principles and services from library resources makes studying easier, as well as for users using services to expand knowledge about services offered by the CUE Main Library.