Kurs jest przeznaczony dla studentów (dziennych i zaocznych) specjalności "Zarządzanie Projektami" na Wydziale Zarządzania UEK.

Zajęcia prowadzi dr Krzysztof Woźniak

Kurs jest przeznaczony dla seminarzystów dr Krzysztofa Woźniaka.
Znajdują się w nim materiały oraz forum dyskusyjne, służące wymianie informacji, konsultowaniu tematów i układu pracy.

Materiały i informacje dla studentów uczestniczących w wykładach z OiZ


Systemy informacji menedżerskiej
Grupy: