Podstawy organizacji i zarządzania

Grupy:

Kurs jest przeznaczony dla seminarzystów dr Krzysztofa Woźniaka.
Znajdują się w nim materiały oraz forum dyskusyjne, służące wymianie informacji, konsultowaniu tematów i układu pracy.

Systemy informacji menedżerskiej

Grupy: