e-Konsultacje Małgorzata Seweryn

Kurs e-Konsultacje skierowany jest do wszystkich studentów języka hiszpańskiego, uczęszczających do grup prowadzonych przez mgr Małgorzatę Seweryn.
Przyjmowane będą pytania dotyczące organizacji zajęć lub dotyczące kwestii merytorycznych.
Ignorowane będą pytania niezwiązane z kursem języka hiszpańskiego, jak również dotyczące informacji, które są dostępne na stronie Centrum Językowego oraz na e-Wizytówce.
Przyjmowane będą jedynie pytania, których autor podpisze się imieniem i nazwiskiem oraz poda kierunek i rok studiów i/lub grupę lektorską.
Pytania powtarzające się ― na które odpowiedź została udzielona wcześniej ― będą ignorowane.
Odpowiedzi na forum pojawią się we wtorki i czwartki.