e-Konsultacje: mgr Dominika Przetocka

Kurs e-Konsultacje skierowany jest do wszystkich studentów języka hiszpańskiego uczęszczających do grup prowadzonych przez mgr Dominikę Przetocką.
Przyjmowane będą pytania dotyczące organizacji zajęć, lub dotyczące kwestii merytorycznych.
Ignorowane będą pytania niezwiązane z kursem języka hiszpańskiego, jak również dotyczące informacji, które są dostępne na stronie SJO oraz na e-Wizytówce.
Przyjmowane będą jedynie pytania, których autor podpisze się imieniem i nazwiskiem oraz poda kierunek i rok studiów i/lub grupę lektorską.
Pytania powtarzające się ― na które odpowiedź została udzielona wcześniej ― będą ignorowane.