Тематический план

 • dr Kamila Pilch

  Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  person

  Kontakt

  gabinet: ul. Rakowicka 16, pok. 43

  telefon do sekretariatu: +48 12 293 57 31

  e-mail: pilchk@uek.krakow.pl

 • Terminy konsultacji

 • Dodatkowe informacje

 • Ogłoszenia

 • Projekt badawczy

  link do zajęć 04.01.2023:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:_QFegb_vMq23cV7uNmCiBhNU64T9nqNEMMRkPoZIS4Q1@thread.tacv2/1672847049917?context=%7B%22Tid%22:%22dbc0e392-988f-4b49-ae4f-bd7a7a4f4f88%22,%22Oid%22:%223a47e668-0728-47f9-83ee-3d596bcec34a%22%7D