Aperçu des sections

 • Généralités

  dr Dominika Hołuj

  Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Kontakt

  gabinet: pawilon Biblioteki, pok. 443a

  telefon: +48 12 293 74 66 (w godzinach dyżurów)
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 75 27

  e-mail: holujd@uek.krakow.pl

  • Terminy konsultacji

  • Dodatkowe informacje

  • Ogłoszenia