Egzamin dyplomowy w PONE rok akademicki 2021/2022

Obrona pracy licencjackiej (egzamin dyplomowy) odbywa tradycyjnie  lub na e-Platformie edukacyjnej UEK (Moodle) z wykorzystaniem nauczania na odległość i narzędzia  w ramach przygotowanego do tego celu kursu e-learningowego: „Egzamin dyplomowy w PONE rok akademicki 2021/2022”.

Obrony tradycyjnie będą odbywały się według regulaminu w  "pokoju obron"  z zachowaniem zasad wynikających zachowania  w czasie pandemii COVID-19.