e- konsultacje ( dr Anna Urbaniak)

  • e-konsultacje są zamiennikiem konsultacji odbywających się na Kampusie
  • Na konsultacje zapraszam nie tylko studentów uczestniczących w zajęciach ale także wszystkich, którzy są zainteresowani kontaktem ze mną. Pytania i zgłaszane problemy mogą dotyczyć zarówno kwestii merytorycznych (zagadnień poruszanych na zajęciach), jak i organizacyjnych
  • Przed zadaniem pytania proszę się upewnić czy podobne pytanie już nie padło
  • Warunkiem uzyskania odpowiedzi jest podpisanie pytania imieniem i nazwiskiem oraz podanie grupy lektorskiej
  • Odpowiedzi udzielam w przeciągu 48 godzin (w dni robocze)

All students are kindly asked to use this forum for their queries.

Remember to sign your question with your name, surname and student's ID.

All questions will be answered within 48 hours.

You can also reach your teacher via e-mail: anna.urbaniak@uek.krakow.pl

Sociology of International Relations

The main objective of this course is to present the sociological interpretation of the sphere of international relations. We are going to explore some important questions referring to international encounters on every level of social life: from micro level (individuals and small groups) to macro level (nations and states).