Przekaż swój 1% potrzebującym

Każdy z nas może przekazać 1% swojego podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego, które są uprawnione do takiej formy wsparcia. Liczba takich organizacji jest bardzo duża i wybór tej jednej może być trudny. Pragniemy ułatwić ten wybór członkom naszej społeczności akademickiej.

1 procent podatkuPoniższa lista prezentuje wybrane OPP, które rekomendują pracownicy i studenci UEK. Te organizacje znamy osobiście i chcemy, aby poznała je cała nasza społeczność.

Lista organizacji jest ułożona według alfabetycznej kolejności nazw zarejestrowanych w KRS.

Znasz inne OPP?

Jeśli znasz osobiście organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku w bieżącym roku, której nie ma na naszej liście, wyślij mail z tematem "1 procent", na adres so@uek.krakow.pl.
W wiadomości podaj:

  • nazwę organizacji
  • numer KRS
  • logo lub ilustracje związane z organizacją
  • opis jej działalności
  • dane kontaktowe organizacji
  • powód, dla którego warto rekomendować ją naszej społeczności akademickiej
AVALON

Fundacja AVALON. Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

KRS: 0000270809

WWW: www.fundacjaavalon.pl

Fundacja Avalon działa na rzecz na rzecz osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych od 2006 roku. Jest prowadzona przez osobę z niepełnosprawnością. Ludzie Fundacji wierzą, że osoba z niepełnosprawnością może być samodzielna i aktywna. Dlatego Fundacja umożliwia tworzenie indywidualnych subkont, środki z których wspierają rehabilitację i codzienne życie podopiecznych, a także realizację indywidualnych celów, pasji i rozwoju sportowego. Zależy jej nie tylko nam na zmianie postrzegania niepełnosprawności przez zdrowych, ale także przez same osoby dotknięte chorobą. Co roku Fundacja otacza pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski – od 412 podopiecznych w 2009 roku do ponad 7 000 obecnie. Jednym z nich jest nasz Kolega, Dr Piotr Litwa.

Rekomendowany cel szczegółowy: Dla Piotra Litwy, dopisek: 11314

Osoba rekomendująca: Przyjaciele i Koledzy Piotra


Caritas w Kielcach

KRS: 0000198087

WWW: kielce.caritas.pl

Caritas kielecki prowadzi wiele pożytecznych aktywności: placówki wspierające dzieci i młodzież, placówki pomagające osobom chorym fizycznie, psychicznie oraz starszym, specjalistyczne poradnie lekarskie, punkt konsultacyjny ds. uzależnień w Kielcach, centrum interwencji kryzysowej w Kielcach, hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, aptekę koncesyjna i punkt wydawania leków z darów w Kielcach, punkt pomocy doraźnej w Kielcach, Centrum Integracji Społecznej w Kielcach, schronisko dla kobiet w Kielcach, placówki pomagające bezdomnym i ubogim, placówki oferujące pomoc bezrobotnym, placówki pomagające osobom niepełnosprawnym, zakład aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Kielcach, warsztaty terapii zajęciowej, Klub Wigor-Senior, stołówkę charytatywną w Miechowie, magazyn meblowy w Kielcach, wypożyczalnię i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego w Kielcach, magazyn odzieży używanej w Kielcach 

Osoba rekomendująca: Bernard Bińczycki


Dzieciom

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

KRS: 0000037904

WWW: dzieciom.pl

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą” ma misję ratowania zagrożonego życia dzieci, przywracania im zdrowia, wspierania ich edukacji, niesienia pomocy w trudnych warunkach materialnych. Fundacja działa od 1998 roku. Inicjatorem Programu „Zdążyć z Pomocą” był prof. Zbigniew Religa, wspiera go Beata Tyszkiewicz jako Prezydent Wspólnoty. Fundacja opiekuje się ponad 37 000 podopiecznych – są to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Przekazuje fundusze na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby.

Rekomendowany cel szczegółowy: Dla Szymona Szczepanika

Osoba rekomendująca: Marta Kornafel


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

KRS: 0000150776

WWW: dzielo.pl

Fundacja wspiera niezamożną, zdolną młodzież z małych miast i miejscowości, prowadząc program stypendialny. Aktualnie takiego wsparcia udziela blisko 2300 stypendystom z całej Polski. Stypendia otrzymują gimnazjaliści, licealiści, a także, jako kontynuację programu, studenci, w tym: kilkunastu studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendia umożliwiają rozwijanie talentów, pasji, zakup materiałów edukacyjnych oraz pomagają w utrzymaniu się w mieście, w którym kształcą się stypendyści. Dla wielu są szansą na kontynuowanie drogi edukacyjnej.

Osoba rekomendująca: Jarosław Pawlik


Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

KRS: 0000238525

WWW: j-elita.org.pl

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” powstało w maju 2005. Skupia się na pomocy osobom chorym, rodzicom dzieci chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna lub mikroskopowe zapalenie jelita. Towarzystwo walczy o: lepszą refundację leków, dostęp do nowoczesnego leczenia, szerszy dostęp do leczenia żywieniowego, szybszą diagnostykę i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Prowadzi serwis internetowy: j-elita.org.pl oraz forum dyskusyjne crohn.home.pl.

Osoba rekomendująca: Marek Ćwiklicki


MATIO

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

KRS: 0000097900

WWW: mukowiscydoza.pl

Inicjatorem powstania Fundacji był Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Głównym celem Fundacji jest pomoc chorym na mukowiscydozę i ich rodzinom. Mukowiscydoza jest postępującą, nieuleczalną chorobę genetyczną. Wymaga codziennej, wielogodzinnej rehabilitacji oddechowej oraz przyjmowania leków, do końca życia. To wszystko ma na celu spowolnić postęp choroby. Jednak leczenie mukowiscydozy, generuje bardzo wysokie koszty, których pacjenci sami nie są w stanie udźwignąć.

Rekomendowany cel szczegółowy: Dla Anety Sebastyańskiej

Osoba rekomendująca: Paweł Turek


Hospicjum św. Łazarza

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza"

KRS: 0000048149

WWW: hospicjum.krakow.pl

Hospicjum im św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie oraz udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej chorym we wcześniejszych etapach choroby, w tym także innej niż nowotworowa. Opieka ta realizowana jest w oparciu o podstawowe zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej: poszanowanie autonomii (wolności wyboru) i godności osoby oraz dążenie do poprawy jakości życia przy akceptacji nieuchronności śmierci. Z założenia całościowa (holistyczna) i interdyscyplinarna (zespołowa), wykorzystuje ona dobrą komunikację w relacjach partnerskich z chorym a także jego najbliższymi, również w okresie żałoby.

Osoba rekomendująca: Paweł Wołoszyn


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Miejski Krakowski

KRS: 0000114345

WWW: tpd.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja o tradycji sięgającej początków XX wieku – w 2013 roku obchodziliśmy jubileusz 100-lecia działalności w Krakowie. Wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane są na szeroko rozumiane wsparcie potrzebujących dzieci i młodzieży, zamieszkujących obszar województwa małopolskiego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi programy z zakresu profilaktyki, rehabilitacji, ekologii, itp. oraz prowadzi również: 12 Świetlic Środowiskowych dla dzieci i młodzieży, Ośrodek Adopcyjny w Krakowie z Oddziałem w Tarnowie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, Centrum Pomocy Psychologicznej, Diagnozy i Terapii "To Po Drodze", Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną-Ośrodek Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka, Dom Wczasów Dziecięcych w miejscowości Sól k/Żywca, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

Osoba rekomendująca: Monika Sady

Last modified: Thursday, 27 February 2020, 1:34 PM