Tematyka

 • O PROGRAMIE

  O programie

  Zapraszamy Studentów naszego Uniwersytetu do kolejnej edycji programu ECONET ― Wspólnej Przestrzeni Współpracy Uczelni Ekonomicznych. Program koordynuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a uczestniczą w niej:

  W ramach projektu uruchomione zostaje 4 międzyuczelniane internetowe wykłady.
  Z każdej uczelni biorącej udział w programie w każdym z e-wykładów może uczestniczyć po 5 studentów. W sumie w każdym z e-kursów uczestniczy 25 osób.
  • NA CZYM POLEGA NAUKA

  • ORGANIZCJA PROJEKTU

   Oferowane przedmioty:

   Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

   Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

   Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

   Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

   Przy kwalifikacji kandydatów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

   1. rok studiów (preferowane wyższe lata studiów)
   2. liczba wybranych wykładów w ramach programu econet (maksymalnie można wybrać dwa wykłady)
   3. w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęciu danego kandydata będzie decydować kolejność zgłoszeń (data wysłania elektronicznego formularza).

   Podstawowe obowiązki studentów econet z UEK a. regularne uczestnictwo w wykładzie econet, na który dana osoba została zakwalifikowana, b. uczestnictwo w „CLUB ECONET” (forum wymiany poglądów studentów econet z UEK oraz narzędzia komunikacji z opiekunem).

   Wypisywanie się studentów z wykładów a. osoby, które chcą się wypisać z wykładu w trakcie jego trwania, muszą złożyć podanie w dziekanacie, b. podanie do dziekanatu będzie opiniowane przez reprezentanta UEK w projekcie econet (dr Jerzy Skrzypek), c. Dziekan nie będzie stosował innych kryteriów podejmowania decyzji niż tradycyjnie (brak preferencji dla e-learningu).

   Egzamin a. ocena z zajęć będzie wpisywana do indeksu i liczona w średniej ze studiów na takich samych zasadach jak normalny wykład do wyboru, b. są dwa terminy egzaminu; ocena niedostateczna otrzymana w I terminie może być poprawiona w II terminie; osoba, która nie stawi się na egzamin w I terminie może przystąpić do egzaminu w II terminie bez możliwości poprawienia wyniku w przypadku otrzymania niedostatecznej oceny, c. w przypadku jeśli student nie zaliczy przedmiotu, procedura będzie taka sama, jak w przypadku tradycyjnych wykładów.

   Punkty ECTS

   Liczba godzin każdego wykładu: 30.

   Przedmioty realizowane w ramach programu econet mają różne wartości punktowe w zależności od wydziału, do którego należy student:

   3 punkty ECTS – Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
   3 punkty ECTS – Wydział Zarządzania
   3 punkty ECTS – Wydział Towaroznawstwa

   Uwaga! Zgłoszenie swojej kandydatury oznacza równocześnie zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w wykładach econet oraz ich akceptację.

   Aby uczestniczyć w e-wykładzie, należy spełnić następujące warunki:

   1. zapoznać się z wyżej opublikowanymi sylabusami przedmiotów econet
   2. wybrać najwyżej dwa wykłady
   3. zgłosić swoją kandydaturę na stronie rejestracyjnej programu: http://www.econet.pl/przedmioty_karty.php
   4. wypełnić zgłoszenie i wysłać w terminie (o zakwalifikowaniu może stanowić kolejność zgłoszeń)
   5. Osoby zakwalifikowane otrzymają stosowne informacje via e-mail, wraz z kodami dostępów do e-wykładów.
   6. Każdy uczestnik projektu musi zapisać się na kurs "CLUB ECONET", który pełni rolę "lokalnego dziekanatu" projektu.
   • WARUNKI UCZESTNICTWA

     
   • ZAPISY