Topic outline

  • Ogólne zasady przechodzenia z form bezpośrednich zajęć dydaktycznych na zdalne

  • Informacje na temat podstawowej obsługi platformy

  • Publikacja dużych plików wideo na e-Platformie