Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością

Katedra Administracji Publicznej i jej pracownicy od wielu lat organizują liczne przedsięwzięcia oraz uczestniczą w projektach, które dotyczą problematyki niepełnosprawności (współpracując m.in. z: Kołem Naukowym GAP, Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej, Krakowskim Centrum Rehabilitacji).

Nasi pracownicy blisko współpracują z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Pełnomocnikiem Rektora UEK ds. Osób Niepełnosprawnych. Dr Maciej Frączek jest autorem koncepcji Systemu oceny i certyfikacji "Katedra Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnością" (KatPON), który od 2012 r. jest wdrażany na naszym Uniwersytecie.

Katedralny Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Funkcję Katedralnego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych pełni dr Maciej Frączek.

Do jego zadań należy m.in.:

 • dbanie o stworzenie na poziomie katedry AP najlepszych możliwych warunków dla studentów z niepełnosprawnością, 
 • bieżąca współpraca ze studentami z niepełnosprawnością, którzy korzystają z oferty edukacyjnej katedry AP, 
 • bieżąca współpraca z BON UEK.

Jeżeli:

 • masz problemy ze studiowaniem wynikające z Twojego stanu zdrowia, 
 • masz pomysł na działania skierowane na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
 • chcesz zwrócić uwagę na problemy dotykające osób z niepełnosprawnością podczas studiowania na kierunku GAP, 
 • chcesz porozmawiać na jakikolwiek inny temat:

 

przyjdź - pokój 34B, III p., budynek przy ul. Rakowickiej 16,

zadzwoń - (12) 293 57 43,

napisz e-mail (<span>maciej.fraczek@uek.krakow.pl</span>)

umów się na spotkanie w miejscu i czasie dla Ciebie dogodnym.

Serdecznie zapraszam!!!


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w Katedrze GAP

Infrastruktura
Sekretariat Katedry oraz pokoje poszczególnych pracowników dostępne są dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj:

 • drzwi do wszystkich pokojów są opisane alfabetem Braille'a;
 • informacje o godzinach konsultacji pracowników oraz godzinach pracy sekretariatu są umieszczone na drzwiach pokojów i nie są przesłonięte szybą, przez co nie sprawiają problemów osobom z dysfunkcjami wzroku oraz poruszającym się na wózkach (dodatkowo, powyższe informacje umieszczone są platformie moodle, przy wizytówkach wszystkich pracowników);
 • w budynku przy ul. Rakowickiej 16 dostępna jest winda, umożliwiająca dostęp do pokojów wszystkich pracowników dla osób z dysfunkcjami ruchowymi; 
 • w budynku przy ul. Rakowickiej 16 na parterze dostępna jest toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe konsultacje pracowników katedr przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością
Studenci niepełnosprawni mają możliwość ustalenia dodatkowych, indywidualnych konsultacji (spotkań) z każdym pracownikiem katedry AP (w tym Katedralnym Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych), w terminie ustalonym drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Udogodnienia organizacyjne podczas zaliczeń i egzaminów
Studenci niepełnosprawni mają możliwość ustalenia z każdym pracownikiem katedry AP sposobu i formy zaliczenia przedmiotu (nie zmniejszających wymagań merytorycznych), które będą stosowne w zależności od rodzaju dysfunkcji dotykającej studenta (np. powiększony druk, zamiana zaliczenia/egzaminu na formę ustną albo pisemną, wydłużenie czasu egzaminu/zaliczenia, rozłożenie materiału na części).

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnością studiujących na UEK
Osobom poszukującym szczegółowych informacji nt. wsparcia dla osób niepełnosprawnych studiujących na UEK polecamy stronę Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK.

Last modified: Saturday, 21 April 2018, 10:59 AM