Topic outline

 • dr Janusz Grabowski

  Katedra Mikroekonomii

  person

  Kontakt

  ul. Rakowicka 27

  gabinet: pawilon B, pokój 361

  telefon: +48 12 293 53 42

  fax: +48 12 293 50 45

  e-mail: janusz.grabowski@uek.krakow.pl

 • Studia stacjonarne

   • wtorek: 14:00 - 16:00
   • czwartek: 15:00 - 17:00
   Zmiana terminu konsultacji. Konsultacje z 15 i 24 kwietnia 2014 roku przenoszę na 28 i 30 kwietnia. Godziny nie ulegają zmianie. Pozdrawiam i życzę duchowego oraz spokojnego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Syna Bożego. Oby był to również czas rzeczywistej integracji Waszych Rodzin. Janusz Grabowski
 • Studia niestacjonarne

   • Konsultacje dla studentów studiów zaocznych - jak dla studentów dziennych, a ponadto podczas zjazdów, w następujących terminach:
        1) 26/10/2013  15.30 - 17.30; 2) 10/11/2013  15.00 - 17.00; 3) 16/11/2013  14.00 - 16.00;  4) 23/11/2013  16.30 - 18.30; 5)  7/12/2013  14.30 - 16.30; 6) 14/12/2013  12.00 - 14.00; 7)  5/1/2014  13.00 - 15.00; 8) 11/1/2014  12.00 - 14.00; 9) 19/1/2014  15.30 - 17.30; 10) 24/1/2014  14.30 - 16.30; 11) 1/2/2014  11.30 - 13.30; 12) 28/2/2014 13.30 - 15.00; 13) 7/3/2014 13.30 - 15.30;  14) 14/3/2014  13.00 - 16.00;  15) 16/3/2014  11.00 - 13.00;  17) 21/3/2014   13.00 - 16.00;   18) 22/3/2014  13.00 - 16.00;  19) 28/3/2014   13.00 - 16.00.

 • Ogłoszenia

  • Problemy omawiane z ramach przedmiotu: "Mikroekonomia"

   1. Ekonomia jako dyscyplina naukowa - obszar zainteresowań, metodologia i funkcje ekonomii
   2. Motywy i warunki prowadzenia dzialalności gospodarczej - nieograniczoność potrzeb i ograniczoność zasobów, wolność ekonomiczna, granica możliwości produkcyjnych w okresie krótkim i długim 
   3. Miejsce gospodarki rynkowej wśród systemów ekonomicznych - skala "koniecznej" roli państwa, polskie doświadczenia okresu transformacji
   4.  Podstawowe kategorie rynkowe - popyt, podaż, determinanty, sprzężenia zwrotne cena - ilość oczekiwana / oferowana, mechanizm rynkowy
   5. Teoretyczne przesłanki ekonomicznego wyboru konsumenta - preferencje,  koszyki lepsze i gorsze, możliwości (ograniczenia) konsumenta, równowaga, efekt substytucji i dochodowy, ścieżka zapotrzebowania 
   6. Rynki czynników wytwórczych - substytucyjność i komplementarność, funkcja produkcji w krótkim i długim okresie czasu, wybór optymalny, okoliczności zmiany techniki wytwarzania, ekspansja firmy
   7. Teoria kosztów - klasyfikacja, koszt alternatywny,  wyznaczanie kosztów, korzyści i dysekonomie skali produkcji
   8. Zachowania podmiotów w różnych strukturach rynkowych - wybory  rentowne i nierentowne (zysk ekonomiczny, próg rentowności, zawieszenie działalności firmy)
   9. Rola pieniądza w podejmowaniu decyzji gospodarczych - funkcje, sposoby zastosowania w transakcjach mikroekonomicznych (udział konsumenta, producenta, operacje międzybankowe), segmenty rynku finansowego, narzędzia stabilizacji na rynku pieniężno-kredytowym, rynek papierów wartościowych - podmioty, instrumenty finansowe, podstawowe transakcje, przydatność analizy technicznej i fundamentalnej

DO GÓRY