Topic outline

 • General

  prof. dr hab. Stanisław Wydymus 

  Katedra Handlu Zagranicznego

  person

  Kontakt

  gabinet: pawilon U, pok. 313

  telefon: +48 12 293 53 44

  fax.: +48 12 293 50 65
  telefon do sekretariatu: +48 12 293 53 81

  e-mail: wydymuss@uek.krakow.plswydymus@op.pl

   • Studia stacjonarne

    • w semestrze letnim
    • terminy konsultacji są ustalane
    • na bieżąco i można je sprawdzić
    • koło mojego pokoju.
   • Studia niestacjonarne

   • Ogłoszenia

    Terminy egzaminów:

    • Prognozowanie i symulacje - I rok studia stacjonarne II stopnia kierunek Stosunki międzynarodowe - poniedziałek (8 czerwca) godz. 9.35 - s. E paw. C,
    • Statystyka opisowa - I rok studia stacjonarne I stopnia kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - grupy dziek.: KrDZMg1011, KrDZMg1012, KrDZMg1013, KrDzMg1014 - poniedziałek (8 czerwca) godz. 10.30 - s. E   paw. C,
    • Statystyka opisowa - I rok studia stacjonarne I stopnia kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - grupy dziek.: KrDZMg1021, KrDZMg1022 - wtorek (9 czerwca) godz. 13.05 - s. 9 paw. Sport.-Dydakt.
    • Statystyka opisowa - I rok studia stacjonarne I stopnia kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - grupy dziek.: KrDZMg1023, KrDZMg1024 - wtorek (9 czerwca) godz. 14.00 - s. 7 paw. Sport.-Dydakt.
    • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - I rok studia stacjonarne II stopnia kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wtorek (9 czerwca) godz. 14.50 - s. 9. paw. Sport.-Dydakt.

     

   DO GÓRY