Tematyka

 • Główne składowe

  Sekretariat Katedr:

  Administracji Publicznej i Gospodarki Publicznej

  Kontakt

  gabinet: Rakowicka 16, pok. 34

  telefon: +48 12 293 57 31
  fax: +48 12 293 50 51

  e-mail: gap@uek.krakow.pl

  www.gap.uek.krakow.pl

  • Godziny przyjmowania studentów