Społeczna odpowiedzialność wpisana w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizuje się m.in. poprzez działania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu, koncentrujące się na inicjatywach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dobrych relacji i sprawnej komunikacji wewnątrz społeczności akademickiej, polityk antydyskryminacyjnych oraz współpracy z lokalnym otoczeniem UEK.

Aide sur Rechercher des cours