Społeczna odpowiedzialność wpisana w strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizuje się m.in. poprzez działania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu, koncentrujące się na inicjatywach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, dobrych relacji i sprawnej komunikacji wewnątrz społeczności akademickiej, polityk antydyskryminacyjnych oraz współpracy z lokalnym otoczeniem UEK.

Help with Search courses

Współczesne trendy w zarządzaniu 2018: Gospodarka 4.0

VII edycja Konferencji Naukowej Współczesne trendy w zarządzaniu pt. Gospodarka 4.0,  8-9 maja 2018 w Krakowie, pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.